Program 21 X 2016

 

10:00   Otwarcie sesji

10:30   Genialne pomyłki – Marek Abramowicz [o wykładzie]

11:30   przerwa

12:00   Mity i opowieści o fizyce i fizykach – dyskusja
Dominika Oramus, Marek Abramowicz, Marek Kuś; moderator – Jacek Mydla

13:30   przerwa

15:00   Mechanika kwantowa – u granic poznania? – Paweł Horodecki [o wykładzie]

16:00   przerwa

16:30   Nieoznaczoność/anamorfoza/epistemologia – dyskusja
Małgorzata Grzegorzewska, Paweł Horodecki, Krzysztof Meissner; moderator – Sonia Front

18:00   przerwa

18:30   wybrane fragmenty Copenhagen w j. angielskim – The Cheerful Hamlets [o sztuce]

19:00   zakończenie