Goście – Pasteura

 

dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN (fizyk)
Polska Akademia Nauk [więcej]

prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula (fizyk)
Polska Akademia Nauk [więcej]

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański (fizyk)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

dr hab. Andrzej Dragan (fizyk)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

mgr Katarzyna Fetlińska (anglistka, poetka)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

Marta Iwaszkiewicz
Teatr Hulaj, Hurt Luster [więcej]

mgr Weronika Kaźmierczak (anglistka)
Uniwersytet Warszawski

mgr Piotr Kucharski (fizyk)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

mgr Maciej Łabęcki (fizyk)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

Lena Machul (anglistka)
Uniwersytet Warszawski

Szymon Majewski (dziennikarz, prezenter)
[więcej]

prof. dr hab. Stanisław Obirek (teolog)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (filozof)
Akademia Leona Koźmińskiego [więcej]

mgr Maciej Rosiński (anglista)
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis (socjolog)

dr Piotr Szymczak (anglista)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

dr hab. Piotr Szymczak, prof. UW (fizyk)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

dr hab. Krzysztof Turzyński (fizyk)
Uniwersytet Warszawski [więcej]

prof. dr hab. Jerzy Vetulani (neuropsychofarmakolog)
Instytut Farmakologii PAN i Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie [więcej]