Dzień 1

Program pierwszej części „Światów równoległych”, która odbędzie się w piątek, 21 października 2016 na terenie Instytutu Anglistyki, przy ul. Hożej 69, jest następujący:

Po oficjalnym otwarciu o Genialnych pomyłkach opowie profesor Marek Abramowicz – po 45-min. wykładzie będzie czas na pytania od słuchaczy.

Kolejnym punktem programu jest dyskusja o tym, jak fizyka i fizycy funkcjonują w tekstach kultury i w naszej wyobraźni. Uczestnikami są fizycy i angliści, ale słuchacze również będą mogli zabrać głos.

Trzecim tematem jest Fizyka kwantowa wobec rzeczywistości okiem profesora Pawła Horodeckiego – po 45-min. wykładzie będzie czas na pytania od słuchaczy.

Kolejna dyskusja dotyczyć będzie poznawania rzeczywistości oraz jej przekształceń. Rozmawiać będą fizycy i angliści, liczymy też na głos słuchaczy.

Dzień zakończymy teatralnie – studenci anglistyki działający jako Grupa Teatralna The Cheerful Hamlets zaprezentują wybrane fragmenty sztuki Copenhagen w oryginale.

Zobacz SZCZEGÓŁOWY PROGRAM oraz LISTĘ GOŚCI