Światy równoległe

W 1959 r. C. P. Snow wygłosił wykład pt. „Dwie kultury” („The Two Cultures”) opisujący problem rozdźwięku między naukami ścisłymi a humanistyką. Tym samym rozpoczął on szerszą debatę, której wynik nie jest aż tak zaskakujący: potrzebujemy trzeciej drogi, kultury, połączenia obu sposobów patrzenia na rzeczywistość.

W listopadzie 2014 r. Instytut Anglistyki UW został przeniesiony do dawnego gmachu Wydziału Fizyki.
W budynku tym nie tylko kształcono pokolenia polskich fizyków (powstał w 1920 r. – poznaj historię), ale też prowadzono badania istotne dla rozwoju nauki polskiej i światowej.

Jako nowi lokatorzy, postanowiliśmy skorzystać z tego symbolicznego spotkania dwóch kultur i zaprosić znanych anglistów/humanistów oraz fizyków/naukowców do przyjrzenia się podobieństwom i różnicom między tymi światami. Czy pół wieku po wykładzie Snowa nadal zamieszkujemy światy równoległe?