Program 22 X 2016

 

10:30   Fizycy kontra humaniści – prowadzenie: Marta Iwaszkiewicz – Teatr Improwizacji Hulaj oraz Hurt Luster

Człowiek i jego świadomość jako maszyna – Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (filozof) vs Maciej Łabęcki (fizyk)

Piękno jako kryterium prawdy – Katarzyna Fetlińska (anglistka) vs Krzysztof Turzyński (fizyk)

Subiektywizm vs obiektywizm: rola obserwatora – Weronika Kaźmierczak (anglistka) vs Rafał Demkowicz-Dobrzański (fizyk)

Zmiany paradygmatów – Piotr Szymczak (anglista) vs Piotr Szymczak (fizyk)

Czas, jego kierunek i nieodwracalność – Maciej Rosiński (anglista) vs Piotr Kucharski (fizyk)

Chaos czy porządek? – Lena Machul (anglistka) vs Mariusz Białecki (fizyk)

12:00    przerwa

12:15   Rozmowa z Jerzym Vetulanim – prowadzenie: Piotr Szymczak (anglista) i Piotr Szymczak (fizyk)

13:45    przerwa

15:00   Podstawy mechaniki kwantowej – wykład/dyskusja: Andrzej Dragan i Szymon Majewski

16:30    przerwa

17:00   Granice poznania/ Czy nauka odpowie kiedyś na wszystkie pytania? – debata:

Jadwiga Staniszkis (socjolog), Iwo Białynicki-Birula (fizyk), Stanisław Obirek (teolog), 
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (filozof); moderator: 
Andrzej Dragan (fizyk)

18:30   Zakończenie